Regjeringen må følge opp nedrustningsarbeidet

Etter en positiv utvikling i nedrustningsarbeidet etter den kalde krigens slutt, har atomvåpennedrustningen gått stadig tregere. Det er et umoralsk og galt signal å sende i forbindelse med at vi nå legger et århundre med to verdenskriger og uttallige konflikter ulike steder i verden bak oss, og til kommende generasjoner som skal vokse opp i det nye millenium.

I forbindelse med at 7-landsgruppen, New Agenda Coalitation (som består av Sverige, New Zealand, Brasil, Egypt, Sør-Afrika, Irland og Mexico), også i høst i FN vil fremme et resolusjonsforslag om forpliktende atomvåpennedrustning, ber vi regjeringen om å stemme for dette forslaget.

NAC-resolusjonen viser til Ikkespredningsavtalen som forplikter atomstater til å ruste ned for på sikt å kvitte seg med alle sine atomvåpen. NAC-landene spilt en svært sentral og konstruktiv rolle under tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen i mai i år. Etter forhandlinger ble det for første gang på 15 år oppnådd enighet om et sluttdokument og videre steg for nedrustnings- og ikkespredningsarbeid.

Handel og Kontor har med stor undring registrert at Norge har avstått fra å stemme ved tidligere avstemninger i FN om NAC-resolusjonen i de to foregående år. Det er sannsynlig at resolusjonsteksten fra NAC-landene i år i stor grad vil reflektere sluttdokumentet fra tilsynskonferansen for ikkespredningsavtalen. Det er derfor svært viktig at Norge er med internasjonalt og slår ring om det viktige resultatet fra ikkespredningskonferansen.

Handel og Kontor oppfordrer Norges regjering til å ta skrittet fullt ut og støtter NAC-resolusjonen i FNs generalforsamling.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?