Konferanse 10. oktober

Aksjonen for velferdsstaten inviterer til konferanse 10. oktober. Aksjonen har også påtatt seg å koordinere demonstrasjoner i en landsomfattende aksjonsdag den 19. oktober.

Aksjonsdagen den 19. oktober har til formål å markere kampen for å sikre velferdsgodene, rette opp kommuneøkonomien og avhjelpe krisene innen helse-, sosial- og

utdanningssektoren.

Invitasjonen og programmet for Velferdskonferansen finner du på følgende internett-adresse

http://www.nkf.no/nkf/omstilling/aksjoner/velferdskonferanse.htm

Handel og Kontor er i likhet med 25 andre landsomfattende organisasjoner tilsluttet aksjonen.

Konferansen den 10. oktober er ment å være en viktig milepel i aksjonens utvikling. Aksjonen for velferdsstaten har samlet mange krefter både innenfor og utenfor aksjonen for å sette kampen om velferdsstaten i perspektiv.

Aksjon 19. oktober
Aksjonen har påtatt seg ansvaret for å koordinere og organisere motstand som er kommet til uttrykk mot en skjev fordelingspolitikk. 19. oktober er utpekt som landsomfattende aksjonsdag for å sikre velferdsgodene, rette opp kommuneøkonomien og avhjelpe krisene innen helse-, sosial- og utdanningssektoren.

Du finner mer informasjon her:

http://www.nkf.no/nkf/omstilling/aksjoner/omstilling_test.htm

19. oktober foreligger også forslaget til statsbudsjett samt kommunebudsjettene enkelte steder. Disse blir avgjørende for den videre utvikling.

Hittil er det meldt at mulige aksjoner og aktiviteter i forskjellige former forberedes på følgende steder:

Oslo

Bergen

Trondheim

Stavanger

Tromsø

Steinkjer

Vestrålen

Mo i Rana

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?