LOfavør med nye Internettsider

LOfavør lanserer nå sine nye Internettsider for forbundets medlemmer, på internettadressen www.lofavor.no.

LOfavør er et fordelskonsept for medlemmer i forbund tilknyttet LO. Medlemsskapet gir gunstige tilbud på varer og tjenester fra LOfavørs fordelsleverandører, innen strøm, reiser, arrangementer, bank og forsikring, for å nevne noen. Dette er fordeler LO har oppnådd i kraft av sin kollektive styrke som gruppe.

Enkelt og nyttig for medlemmene

Mange LO-organiserte er ikke klar over alle fordelene de har gjennom sitt LO-medlemsskap. Gjennom LOfavør Internettsider kan medlemmene nå på en enkel måte få oversikt over alle fordelene LOfavør-medlemsskapet gir dem. Samtidig blir det lettere å benytte seg av fordelene.

Sidene er også gitt en "personlig vinkling", slik at opplysningene der er tilpasset det enkelte medlem. Ved å taste inn medlemsnummeret sitt, får medlemmet oversikt over hvilke forsikringer og andre fordeler nettopp han eller hun har gjennom sitt forbund.

LO-organiserte som ennå ikke har fått sitt medlemsnummer kan komme inn på sidene ved å velge hvilket forbund de tilhører.

Oppdatert informasjon

LOfavør Internettsider legger vekt på at det skal være lett og finne frem til den informasjonen man søker, og at innholdet skal være oppdatert og aktuelt.

På sidene finner du blant annet:

– Oversikt over hvilke forsikringer som er inkludert i medlemsskapet ditt, samt

forsikringsbevis for disse.

– Oversikt over LOfavørs øvrige forsikringstilbud med vilkår.

– Oversikt over medlemsfordelene på banksiden, som medlemslån og medlemskonto.

– Informasjon om og søknadsskjema for LOfavør MasterCard.

– Medlemsrabatt på strøm.

– LOfavør shop hvor du får kjøpt kjente merkevarer til markedets laveste priser.

– Medlemstilbud og rabatter innen ferie og fritid.

– Cirkus Favør, der du får rabatter på aktuelle kultur- og sportsarrangementer

m.v.

En stor andel av medlemmene har tilgang til Internett, enten hjemme eller på jobb. Med vår satsning på aktuelt stoff, oppdaterte nyheter og mange gode medlemstilbud har vi derfor stor tro på at sidene blir hyppig besøkt, sier Erik Bråthen i LOfavør.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?