Forhandlingsdelegasjonene

Forbundsstyret vedtok på sitt møte 13. mars forhandlingsdelegasjonene til de tre største avtaleområdene i HK. Først til forhandlingsbordet vil Landsoverenskomsten HK-HSH være.

Landsoverenskomsten vil være første avtaleområde til forhandlingsbordet, der starter forhandlingene 2. april og vil vare fram til fredag 5. april. Deretter følger de neste avtaleområdene, Landsoverenskomsten med SamFo fra 15. til 16 april med mulighet for forlengelse, og deretter NHO-området fra 17. – 19. april.

Nøyaktig oversikt over forhandlingsdatoer finner du her.

Landsoverenskomsten HSH
Forbundsleder Sture Arntzen Administrasjonen Forhandlingsleder
1. nestleder Karin Torp "  
Avdelingssjef Margit Glomm    
 
  Elisabeth Sundset Cubus  
  Geir Jansen Reitan Handel  
  Berit Rødseth Kapp Ahl  
  Jorunn Martinsen Hakon  
  Finn Kolden Maxbo  
  Mona Brenden Forbundsstyret  
 
Rådgiver:      
Faglig sekretær Geir Høibråten Administrasjonen  
Faglig sekretær Knut V. Hansen "  
Faglig sekretær Erling Hagen "  
Landsoverenskomsten SamFo
Forbundsleder Sture Arntzen Administrasjonen Forhandlingsleder
1. nestleder Karin Torp ""  
Avdelingssjef Margit Glomm    
 
  Unni Fodnes Coop Innlandet  
  Anne Marie. R. Langaker Coop Øst  
  Grethe Winther Coop Sogn og Fjordane  
  Tove Stokdal Coop Trondheim  
  Ingvil Gjølstad Coop Helgeland  
  Tove Oliversen Forbundsstyret  
 
Rådgiver:      
  Knut V. Hansen Administrasjonen  
Standardoverenskomsten NHO
Forbundsleder Sture Arntzen Administrasjonen Forhandlingsleder
1. nestleder Karin Torp "  
Avdelingssjef Margit Glomm "  
 
HK Industri Randi Nessemo   Norsk Skog
HK " Vegard Skoglund   Glomma Papp
HK " Jan Smith   Via Dial
HK Idrett Asbjørn Espeseth   Oppland Idrettskrets
HK Reiseliv og Samferdsel Alfhild Hagen   DFDS Tollpost
  Trond Andersen   Forbundsstyret
 
Rådgiver:      
Faglig sekretær Egil Chr. Bøckmann Administrasjonen  
Faglig sekretær Karin Solum "  
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?