Forbedret resultat for landsoverenskomsten

Etter at det oppsto konfliktsituasjon mellom HSH og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) innen grossistsektoren ble det fra Handel og Kontor i Norge tatt initiativ til møte mellom NTF og HSH i våre lokaler. Møtet ga uttelling for NTF og konflikten ble avverget, men også Handel og Kontors medlemmer har fått uttelling.

Dette er hva man ble enige om:
Under forutsetning av at oppgjøret mellom NTF og HSH godkjennes skal garantitillegget i HK/HSH-avtalene fra 1. februar 2003 gjennomføres slik:

Alle minstelønnssatser heves med det beregnede garantitillegget, med minimum kroner 3,- per time.

Individuelle lønninger (ut over trinn 6) skal også heves med kroner 3,- per time.

Handel og Kontor har på denne måten unngått permitteringer innenfor sitt område, noe som ville blitt et resultat av konflikten innenfor grossistene organisert i NTF.

Vi har også allerede nå sikret oss et bra tillegg fra 1. februar 2003.

Forbundsstyret anbefaler jaForbundsstyret behandlet i sitt møte 24. april i år forhandlingsresultatet med HSH og anbefaler medlemmene å stemme ja til forhandlingsresultatet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?