Enighet om Landsoverenskomsten

Onsdag kveld 29. mai ble det oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) om Landsoverenskomsten. Det ble enighet etter forhandlinger i en dag.

Dette er de viktigste punktene det er oppnådd enighet om:

Økonomi
Det er enighet om et generelt tillegg på kroner 2,75 og et generelt lavtlønnstillegg på kroner 1,75 som også skal gis til alle. Totalt får dermed alle et løft på kroner 4,50.

Ytterligere tillegg:
· De som tjener mellom kroner 18.500,- og 21.500,- per måned har fått ytterligere 80 øre, totalt kroner 5,30.
· De som tjener under 18.500,- har fått ytterligere kroner 1,60, totalt kroner 6,10.

Matpengesatsen i forbindelse med overtidsarbeid er økt til kroner 63,-.

Omsorgspermisjon
En ny bestemmelse gir etter nærmere regler "pappapermisjon" med full lønn i 2 uker til ansatte med minst 6 måneders ansiennitet.

Etterlønn ved dødsfall
Ved dødsfall ytes det nå etterlønn i 3 og ikke 2 måneder.

Tjenestepensjon
Partene viser her til avtalen som ble inngått mellom Fellesforbundet og TBL. Man er også enige om at partene lokalt skal drøfte alle sider av spørsmålet i løpet av første avtaleår. Viktig her er at erfaringene med de drøftelser som nå skal skje lokalt, trekkes inn i forhandlingene for 2. avtaleår.

Nytt lønnssystem
Det nye lønnssystemet ligger nå klart. Partene er enige om en frist ut september for å bli enige om minstelønnssatsene.

Avtalelengde
Avtalen er toårig, med reguleringsbestemmelse for 2003.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Det er flere endringer enn nevnt over og alle endringene i avtalen med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja. Fristen for overlevering av resultatet til LA er 21. juni.

Forhandlingsutvalget besto av følgende:
Karin Solum (forhandlingsleder), Administrasjonen
Peder Sandvik, Felleskjøpet Trondheim
Irene Holm, Felleskjøpet Trondheim
Anita Taraldsen, Felleskjøpet Trondheim

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?