Full støtte!

Norsk Helikopteransattes Forbund  gir full  støtte til de Braathens ansatte kamp for at de skal behandles likt med de SAS  ansatte. SAS velger å sette ut tjenester fra Braathens og SAS i et selskap for  på den måten slå sammen arbeids oppgavene. I neste runde velger SAS å isolere  problemene til Braathens ved å si opp Braathens ansatte.
NHF er også bekymret for den videre utvikling i  Braathens, spesielt når det gjelder det tekniske miljøet på Sola. Skal  flyvedlikeholdet i neste omgang styres ut til et annet selskap eller får  flyverkstedet lov til å konkurrere videre på like vilkår?
 
Ansvaret må plasseres hos den ledelsen som har  styrt dette til en kamp mellom de tillitsvalgte i de to  selskapene.
 
Med Vennlig Hilsen
 
Pål Bentsen
Forbundsleder

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?