Støtte fra Akershus Arbeiderparti

Akershus Arbeiderparti vil med dette gi de Braathen – ansatte full støtte i
sin rettferdige kamp. En slik framgangsmåte som styrene i SAS og Braathen nå
er i ferd og skal gjennomføre, var aldri de Braathen ansatte forespeilet da
de to selskapene bestemte seg for å gå sammen. Vi ber derfor om at vanlig
praksiss i arbeidslivet blir fulgt slik Landsorganisasjonen i Norge har gitt
uttrykk for.

Med hilsen

Sverre Myrli/s/
Leder i Akershus Arbeiderparti
Åge Tovan

Fylkessekretær i Akershus Arbeiderparti

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?