Til alle HK-medlemmer i Braathens

Styret og bedriftsforsamlingen i Braathens vedtok å legge ned bakketjenestene i selskapet, og kjøpe tjenestene fr SAS/SGS. Det fører til at mer enn 1000 Braathens ansatte blir erklært overtallige.

[ DU LASTER NED AKTUELLE DOKUMENTER NEDERST PÅ SIDEN ! ]

Både styrets og bedriftsforsamlingens vedtak  etter vår oppfatning i strid med Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse (§ 73).

Arbeidsrettssaker
Ledelsen i Braathens og SAS tvinger oss nå til å gå rettens vei for å sikre de ansattes rettigheter. I første omgang blir det vurdert kollektivt søksmål mot Braathens/SAS fordi vedtak i styre og bedriftforsamling er lovstridig.
 
Dersom det nå kommer oppsigelser på bordet, vil vi kreve at de ansatte skal fortsette i stillingene sine inntil deres sak er avgjort i rettssystemet. Vi vil med støtte fra  LO sørge for søksmål reises med den påstand om at oppsigelsen er usakelig og ugyldig. Alt det praktiske og evt saksomkostninger dekkes av HK

Frivillig sluttpakker
Selskapet har uttalt at de akter å løse overtalligheten blant annet ved å tilby frivillige sluttpakker. Fagforeningene ble informert om innholdet i disse pakkene 22. mai i år.

Vi er svært overrasket over å nå kunne registrere at det på  ulike måter har blitt presentert andre og dårligere ”pakker” enn det vi ble orientert om. Så langt har vi registrert at det verserer minst tre ulike varianter av disse pakkene. 

Vi finner det svært betenkelig at det er blitt informert om innholdet i pakkene på enkelte stasjoner så lenge fagforeningene ikke er gjort kjent med det presenterte tilbudet.
 
Rekrutteringspool
Vi registrerer også at selskapet presenterer en løsning kalt rekrutteringspool. Denne baserer seg på permitteringer og en form for lønnsgaranti. Vi betviler sterkt lovligheten av denne ordningen, og mener dette er et forsøk fra selskapet på å unngå nettopp arbeidsrettssaker.

NB: Vi frykter at en slik ”pool” ordning kan komme til å fra ta de ansatte sitt oppsigelsesvern.

Ordningen er også i strid med permitteringsbestemmelsene i Hovedavtalen.

Nedleggelse av selskapets bakketjenester er ikke saklig grunn for permitteringer. I og med at de ikke er permittert fra SGS, men fra Braathens som ikke lenger utfører ground handling- funksjoner må selskapet eventuelt gå til oppsigelse.    

Hva skjer?
Vi vil i dagene framover jobbe tett sammen med organisasjonene for å legge den videre strategien i forsvaret for den enkeltes rettigheter i lag med hele LOs juridiske apparat. 

Til slutt vil vi oppfordre den enkelte til å ikke høre på de rykter som sannsynligvis vil oppstå  i kjølvannet av dagens styreavgjørelse, men forholde seg til informasjonen som kommer fra  fagforeningene.

Vi vil informere fortløpende om videre framdrift.          

Vennlig hilsen
Handel og Kontor i Norge                                  Funksjonærklubben i Braathens

Egil Chr. Bøckmann /s/                                      Peggy Hessen Følsvik /s/
Faglig sekretær                                                Leder

LAST NED DOKUMENTER:

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?