‘-Viser sympati

Vest-Agder Arbeiderparti vil med dette vise sin sympati for kampen
Braathens-ansatte kjemper for sine arbeidsplasser.
STÅ PÅ!

Mvh
VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Stein Chr Salvesen/sign/
fylkessekretær

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?