Det faglig-politiske debattheftet er ferdig!

Debattheftet for Forbund1 er nå ferdig og vil bli distribuert gjennom HKs regionkontorer. Heftet blir grunnlag for en svært viktig debatt om et nytt forbunds faglig-politiske mål, utfordringer og strategi. Dette er den første av to store høringsprosesser som skal gjennomføres i lokale samarbeidsfora og i de seks forbundenes lokalorganisasjoner. Frist for tilbakemelding er 1. oktober. Heftet kan bestilles gjennom regionkontorene, eller du kan laste det ned på Forbund1s egne nettsider.

Debattheftet for Forbund1 er nå ferdig og vil bli distribuert gjennom HKs regionkontorer. Heftet blir grunnlag for en svært viktig debatt om et nytt forbunds faglig-politiske mål, utfordringer og strategi. Dette er den første av to store høringsprosesser som skal gjennomføres i lokale samarbeidsfora og i de seks forbundenes lokalorganisasjoner. Frist for tilbakemelding er 1. oktober. Heftet kan bestilles gjennom regionkontorene, eller du kan laste det ned på Forbund1s egne nettsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?