Enighet med NHO om Butikkoverenskomsten

Det ble enighet med NHO om Butikkoverenskomsten ved midnatt natt til fredag etter over 14 timers forhandlinger.

Dette er de viktigste endringene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,-.

Satsene i overenskomsten inkludert det generelle tillegget heves på følgende måte:

  • 16 år med kroner 1,- i timen
  • 17 år med kroner 1,- i timen
  • begynnersatsen for voksen 18 år, med kroner 2,- per time
  • 1 års ansiennitet med kroner 2,- per time
  • 2 års ansiennitet med kroner 2,- per time
  • 3 års ansiennitet med kroner 2,50 per time
  • 4 års ansiennitet med kroner 2,50 per time
  • 5 års ansiennitet med kroner 5,- per time
  • 6 års ansiennitet med kroner 5,- per time

Fagbrevtillegget øker til kroner 7,- per time. Matpengesatsen heves til kroner 65,-

Daglig arbeidstid
Det er innført en bestemmelse som sier at den daglige arbeidstiden som hovedregel skal avvikles sammenhengende.

Lokale lønnsforhandlinger
En ny bestemmelse sikrer nå at hver av de lokale partene kan anmode om organisasjonenes bistand i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Den lokale tillitsvalgte kan altså ta kontakt med HK hvis vedkommende har vesentlige innvendinger mot måten de lokale lønnsforhandlingene gjennomføres på.

Innleie av vikarer/ midlertidig ansatte
Når det gjelder bedriftens bruk av innleie og vikarer, er denne bestemmelsen styrket. Det heter nå at omfang og behov skal drøftes med de tillitsvalgte og bedriften skal fremlegge tilgjengelig informasjon for de tillitsvalgte.

Tjenestepensjon
Når det gjelder tjenestepensjon viser partene til regjeringens brev til partene i tariffoppgjøret mellom TBL/Fellesforbundet, hvor det slås fast at regjeringen vil fremme forslag overfor Stortinget om innføring av en lovpålagt tjenestepensjonsordning.

Eget bilag om ransforsøk og vold
På samme måte som innenfor HSH-området er man enige om at bedrifter som driver virksomhet i bransjer med forhøyet risiko for ran, ransforsøk- og vold, skal kunne dokumentere forbyggende arbeid i samsvar med de krav som er fastsatt i internkontrollforskriftene. Ved ran, ransforsøk, vold eller overfall bør arbeidsgiver umiddelbart sørge for at den/de utsatte får nødvendig vern og behandling.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja til resultatet. Alle endringene med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Fristen for innsendelse av stemmeseddel til regionkontorene er fredag 6. august klokken 15.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?