Nye regler for sykmelding fra 1. juli 2004

Fra i dag 1. juli innføres nye regler ved sykmelding. Den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet, og arbeidsgiver skal utarbeide en oppfølgingsplan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid. Her finner du linker til relatert informasjon

Stortinget vedtok tirsdag 8. juni regjeringens forslag til nye regler for sykmelding. Formålet er å få ned sykefraværet, og lovendringen er en oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Hovedregelen er at den sykmeldte så tidlig som mulig skal forsøke seg i arbeidsrelatert aktivitet. Arbeidsgiver på sin side har plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan.

Trygdeetaten har utarbeidet et faktaark som det er viktig at alle tillitsvalgte setter seg inn i. Her gjennomgåes alle endringene på en oversiktelig måte. Linken finner du på siden her.
På Trygdeetatens nettside finnes også en mer overfladisk oppsummering av de nye reglene.

Aktuelle linker finner du i margen på høyre side.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?