Utsatt avstemningsfrist

Svarfristen i uravstemningen for Bilselgeravtalen er utsatt til 11. august.

I protokollen mellom partene heter det opprinnelig at den gjensidige svarfristen er 7. juli, men med et forbehold om utsettelse grunnet ferieavvikling.

På grunn av forsinkelser i underskrivningen av protokollen, blir svarfristen nå utsatt til 12. august. For medlemmene omfattet av overenskomsten betyr det at fristen for å levere inn stemmeseddelen til HK sentralt er satt til onsdag den 11. august.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?