Meklingsstart Bensinstasjonoverenskomsten torsdag

Det er meklingsstart med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) torsdag 26. august. Oppnås det ikke enighet mellom partene betyr det streik for 318 HK-medlemmer fra arbeidstidens start fredag.

De medlemmer som kan bli omfattet av streiken er tidligere blitt tilskrevet i eget brev.

Meklingen kommer etter at HK brøt forhandlingene med BBF den 10. juni.

-BBF var ikke villige til å komme HK i møte på noen av kravene, det eneste de var villige til å gi likt med andre NHO-overenskomster, var på matpenger, sa forhandlingsleder Knut V. Hansen da.

Handel og Kontor hadde i forkant av forhandlingene krevd blant annet vesentlige forbedringer på lønnssatsene og ubekvemstilleggene. I tillegg har HK flere krav inne av sosial art som man har fått gjennomslag for innen andre overenskomstområder.

Disse kravene omhandler blant annet rettigheter for ansatte som blir utsatt for ran og vold på jobben, samt rett til pappapermisjon med lønn og rett til fri i forbindelse med planleggingsdager i barnehage, SFO og barneskole. Heller ikke disse kravene var BBF villige til å innfri under forhandlingene.

For HK-medlemmer som ønsker informasjon om utviklingen kan informasjonstelefon 81548055 ringes. Også nettsidene www.handelogkontor.no vil bli ajourført straks det foreligger et resultat natt til fredag.

Første ajourføring om utviklingen i meklingen vil bli nærmere midnatt.

Handel og Kontor i Norge har noe over 500 medlemmer omfattet av overenskomsten med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF).

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?