Streikefare i luftfarten fra lørdag

Det er fare for streik innen luftfarten fra arbeidstidens start lørdag førstkommende. Handel og Kontor i Norge har foran torsdag og fredagens mekling varslet streik for 96 av sine medlemmer.

De aktuelle flyplassene og selskapene som kan bli rammer er SAS-ansatte på Kristiansund, Molde og Vigra. I tillegg er det varslet streik for ansatte i Servisair på Gardermoen.

Varselet om streik kommer etter at forhandlingene brøt sammen den 10. juni. Partene hadde da forhandlet i 12 timer, men NHO-tilsluttede Flyselskapenes Landsforening (FL) tilbød bare HK-medlemmene en økning i satsene for minste månedsfortjeneste på under 1 prosent.

Dette var et uakseptabelt tilbud for HKs forhandlingsdelegasjon. Fordelingen av streikeuttaket vil være som følger:

• Molde Lufthavn er det varslet streik for 18 ansatte i SAS Ground Services,
• Kristiansund 9 medlemmer,
• Ålesund/Vigra 10 medlemmer.
• Ved Gardermoen er det varslet streik for 59 medlemmer ansatt i Servisair, hvilket vil ramme Norwegians avganger i tillegg til KLM, British Airways og generell utenlandsk trafikk.

Ved en eventuell streik vil passasjerer bli rammet ved at innsjekking, bagasjemottak og passasjerhåndtering ikke blir utført. Dette vil kunne påføre forsinkelser og mulige kanselleringer i avgangene.

Streik også i Danmark
Også i Danmark er det ventet streik i handlingselskapet Servisair. De danske HK-medlemmene har to ganger i uravstemning stemt ned forhandlings-, og meklingsresultat og 167 ansatte i innsjekking forventes å havne i streik fra torsdag. Årsaken til streiken er også her at arbeidsgiverne ikke vil være med på et lønnsløft på linje med andre grupper. Dansk LO har varslet sympatiaksjoner.

Kontaktpersoner ved spørsmål:
Tillitsvalgt i Servisair Gardermoen, Samra Akhtar: 45020650
Faglig sekretær (forhandlingsleder) i Handel og Kontor, Egil Chr. Bøckmann 91553378
Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, 90854418 / 23061214

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?