Tilbakemeldingsfrist på debatthefte utsatt en måned

Styringsgruppa i Forbund1-prosjektet ble i møte 17. august enig om å utsette fristen for tilbakemelding på debattheftet om faglig-politiske utfordringer og strategier med en måned til 1. november.

Flere lokale organisasjonsledd og samarbeidsgrupper har bedt om å få bedre tid til å behandle heftet. Styringsgruppa ønsker å få flest mulig innspill på de viktige sakene som tas opp, og oppfordrer alle til å engasjere seg i debatten.

Mer om hvor tilbakemeldinger og nedlasting av debattheftet finner du på Forbund1 sine nettsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?