Meklingsresultatene med BBF og Luftfartsoverenskomsten godkjent.

Med 153 ja-stemmer mot 138 nei-stemmer ble meklingsresultatet med Bensinforhandlernes Bransjeforening godkjent. Også meklingsresultatet med Flyselskapenes Landsforening er godkjent av medlemmene.

For Luftfartsoverenskomsten med Flyselskapenes Landsforening/NHO er uravstemningsresultatet godkjent med 54,42% ja-stemmer, mens 40,14% stemte nei.

For Bensinstasjonoverenskomsten med Bensinforhandlernes Bransjeforening/NHO er uravstemningsresultatet godkjent med 51,86% ja-stemmer, mens 46,78% stemte nei. Her var deltakelsen på 52,30%

Begge de to meklingsresultatene gikk ut til uravstemning blant medlemmene uten anbefaling fra forhandlingsdelegasjonene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?