Støtte til heismontørenes kamp mot sosial dumping

I årets tariffoppgjør har Heismontørenes Fagforening/EL & IT-forbundet krevd inntatt følgende bestemmelse i heisoverenskomsten med NHO: "Partene er opptatt av å hindre "sosial dumping". Det internasjonale arbeidsmarkedet medfører utfordringer på dette området. Partene er enige om at dette løses ved at norske lønns- og arbeidsvilkår legges til grunn for arbeidet i Norge. Partene er videre enige om at et aktuelt virkemiddel for å oppnå dette er allmenngjøring av tariffavtalen. Partene vil på bakgrunn av dette sammen kartlegge vilkårene for heismontørene i utlandet hvor det er aktuelt for disse å utføre oppdrag i Norge. Partene vil i tillegg se på andre mulige løsninger for å oppnå målsettingen om å forhindre "sosial dumping".

Kravet er avvist av NHO, og heismontørene er nå i streik for å forsvare norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge.

Streiken er en prinsipiell og viktig streik for hele fagbevegelsen. Grunnlaget for hele vår faglige organisasjonsstruktur og kultur er at det etableres kollektive avtaler som er ufravikelige og at avtalens omfang respekteres. En utvidelse av "arbeidsmarkedet" til et felles europeisk arbeidsmarked må ikke og skal ikke undergrave de nasjonale tariffavtalene eller de nasjonale partenes rett til å opprette slike kollektivavtaler.

De seks fagforbundene i Forbund1-prosjektet støtter den kampen EL & IT-forbundet og Heismontørenes Fagforening fører mot sosial dumping. Forbund1 oppfordrer lokale avdelinger i våre forbund til å støtte streiken moralsk og økonomisk og bidra aktivt i det lokale støttearbeidet.

Sture Arntzen  Handel og Kontor    91142264
Eli Ljunggren  Hotell- og restaurantarbeiderforbundet  90591412
Ove Dalsheim  Norsk Jernbaneforbund    90925000
Odd Chr. Øverland Norsk Post- og kommunikasjonsforbund  41507875
Per Østvold  Norsk Transportarbeiderforbundet   91694130
Jack Nielsen  Yrkestrafikkforbundet    93240001

Andre kontaktpersoner:
Espen Løken  prosjektleder Forbund1    91849707

Forbund1 er navnet på det prosjektet seks fagforbund med over 130.000 medlemmer på tvers av LO og YS innenfor samferdsel, service og kommunikasjon,  har startet opp for å vurdere om de skal gå sammen i et nytt storforbund.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?