Arbeidsmiljø i dagligvarehandelen

Arbeidstilsynets brosjyre om arbeidsmiljø i dagligvarehandelen er trykket i ny, revidert utgave. Brosjyren tar for seg systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet i dagligvarehandelen, blant annet i forhold til tilrettelegging av arbeidet og kartlegging av arbeidsmiljøet i ulike deler av butikken.

Brosjyren omhandler sentrale spørsmål knyttet til arbeidsmiljø i dagligvarehandelen;

  • systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
  • kartlegging av arbeidsmiljøet
  • utforming av lokaler
  • kontraktsvern

Brosjyren kan bestilles, leses i sin helhet eller lastes ned som pdf via denne lenken.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?