Politisk demonstrasjonsstreik 11. november

Sentrale tillitsvalgte rundt i Norge har tatt initiativet til en landsomfattende aksjonsdag torsdag 11. november. Aksjonen er en protest mot forslaget til ny arbeidslivslov (ALLU). Flertallsinnstillingen betyr økt adgang til midlertidig ansettelse, svakere rett til å stå i stilling ved oppsigelse, uthulig av normalarbeidsdagen og adgang til forlengelse av arbeidstida.

Regioner, foreninger eller klubber som tilslutter seg aksjonen må selv ivareta varslingsreglene for politisk streik, jamfør hovedavtalene. Streikens lengde bør tilpasses de lokale forhold, men bør ikke overstige 2 – 4 timer.

Nei til sosial dumping er en av parolene under markeringen. Andre paroler er nei til ny arbeidslivslov, ja til normalarbeidsdagen, nei til midlertidig ansettelser, nei til pensjonskommisjonen, ja til norsk lønn og norske arbeidsvilkår for alt arbeid i Norge.

Foreløpig er følgende aksjoner kjent:

Stavanger
Kl 1200- 13.30: Protestmøte utenfor Stavanger rådhus kl 12.15. Senere på kvelden, med start kl 19.00, er det åpent møte i festsalen i Folkets Hus med innledninger og paneldebatt. I tillegg skal fagbevegelsen i Stavanger ha stand, samle inn underskrifter og dele ut 100.000 flygeblader i dagene 3. , 4. og 5. november.

Bergen
Kl. 12.00 er det mønstring ved den blå steinen på Ole Bulls Plass i Bergen sentrum. Det blir appeller og underholdning. Interesserte kan laste ned plakat, løpesedler og varslingsbrev, samt lese mer om ALLU og delta i oppropet ved å gå inn på hjemmesiden til LO i Bergen.
http://www.lo-bergen.no/

Oslo
Fullstendig program er ikke spikret, men kl. 14.30 blir det fanemarkering utenfor Stortinget med overlevering av opprop og appeller. LO i Oslo oppfordrer alle som kan til å ta med faner, arbeidskamerater for å samles på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.
Mer info, samt løpesedler, underskriftslister, m.m. finnes på hjemmesiden til LO i Oslo. Her kommer også fullstendig program for markeringer i hovedstaden.
http://www.lo-oslo.no/
 
Last ned oppropsbrev fra initiativtakerne (28 kb)

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?