Framdriftsplan SAS-rettssaken

Partene er blitt enige om følgende fremdriftsplan:

Tirsdag  11.1 Innledningsforedrag saksøkerne
Onsdag  12.1 Innledningsforedrag saksøkerne ½ dag, innledningsforedrag SGS ½ dag
Torsdag  13.1 Innledningsforedrag SGS ½ dag / partsforklaringer
Fredag  14.1 Partsforklaringer/vitneavhør – saksøkers vitner

Mandag  17.1 Ikke rettsmøte
Tirsdag  18.1    Vitneavhør – saksøkers vitner
Onsdag  19.1  Vitneavhør – saksøkers vitner / vitneavhør – SGS´ vitner
Torsdag  20.1 Vitneavhør – SGS´ vitner
Fredag  21.1 Vitneavhør – SGS´ vitner

Mandag  24.1  Ikke rettsmøte
Tirsdag  25.1     Prosedyre
Onsdag  26.1 Prosedyre
Torsdag  27.1     Reserve
Fredag  28.1     Reserve

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?