Ny runde med SAS i rettssystemet

Tirsdag 11. januar klokken 09.00 starter ankesaken for de tidligere Braathens-ansatte. Over 300 ansatte krever å få videreført ansettelse i SAS med samme ansiennitet og stillingsprosent som de hadde i Braathens.

Rettssaken starter i Borgarting lagmannsrett, Oslo tinghus, rettssal 828, C. J. Hambros plass 4. Det er satt av 12 dager til saken, men det er ventet at den kan være avsluttet allerede et par dager før 26. januar.

Etter at SAS kjøpte Braathens i 2002 samordnet de to selskapene bakketjenestene gjennom at Braathens outsourcet sine tjenester. Dette førte til at tidligere ansatte i Braathens mistet blant annet ansiennitet og stillingsprosent i Braathens ved overgang til SAS. De fleste Braathens-ansatte måtte gå og de øvrige ble tvunget til å søke tilsvarende jobb i SAS som de før hadde hatt i Braathens. Noen ble også plassert inn i stillinger i Braathens med helt nye arbeidsoppgaver.

Kjernen i tvisten er om overføringen til SAS SGS er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse eller ikke. LO sin påstand i ankesaken til Borgarting lagmanssrett, er at oppsigelsene av de ansatte i Braathens er ugyldige. I tillegg kreves det at rettigheter og plikter de tidligere Braathens-ansatte hadde i Braathens skal overføres til SAS. HK og LO krever dermed at de Braathens-ansatte har krav på ansettelse i SAS med samme stillingsprosent, samme lønn og samme ansiennitet som de hadde i Braathens.

Saken ble behandlet i Asker og Bærum tingrett i fjor høst, hvor dommerne delte seg i spørsmålet. Flertallet kom da til at de tidligere Braathens-ansatte ikke hadde krav på å få overført sine rettigheter i Braathens til SAS. Unntaket var 40 ansatte som jobbet i Molde og Kristiansund. Disse vant fram med sitt søksmål.

 -Saken er av så stor prinsipiell betydning at jeg ikke ser bort fra at den vil gå helt til Høyesterett, sier faglig sekretær Egil Chr. Bøckmann i HK. Ved en virksomhetsoverdragelse skal de ansatte stilles likt. Det betyr at de tidligere Braathens-ansatte skal ha krav på tilsetting i SAS og at de skal beholde sin ansiennitet og opparbeidede rettigheter, sier Bøckmann.

Kontaktpersoner ved spørsmål:
• 1. nestleder i HK Peggy Hessen Følsvik, telefon 23062365/ 48075807
• Faglig sekretær i HK, Egil Chr. Bøckmann, telefon 23061219 / 91553378
• Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

LOs juridiske avdeling:
• Avokat Sigurd-Øyvind Kambestad, telefon 23061668
• Advokat Einar Engh, 23061725

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?