SAS-rettssaken avsluttet

Forhandlingene i Borgarting lagmannsrett ble avsluttet i torsdag formiddag.

Ettersom dette er en både komplisert og omfattende rettssak, kunne ikke rettens administrator forutsi når dommen vil foreligge. Dersom dommerne skulle trenge lengre tid enn seks uker det vil si i midten av mars – vil prosessfullmektigene få beskjed.

LO/HKs prosessfullmektiger endret ved sakens avslutning sin påstand i saken: påstand 1 bortfaller, og påstand 2 tillegges "med rett til ansettelse, videreføring avansiennitet og stillingsgrad".

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?