Status fredag vitneliste for de kommende dagene

Mandag 17. januar er det pause i rettsforhandlingene

Fredag 14. januar forklarte partsrepresentantene Nils Petter Rønningen og Svein Oppegård seg, samt vitnet Jan Walter Fischer.

På tirsdag og onsdag føres vitnene Peggy Hessen Følsvik, Lisbeth Eliasson, Trygve Giertsen, Jone Killingland, Ole Tingbø, Hans Simon Johansen, Turid Sørnes, Kårstein Synnes og Frode Geitvik.

Rekkefølgen etter Peggy Hessen Følsvik kan bli noe endret.

Deretter blir SAS sine vitner ført, blant annet Jørgen Lindegaard, Gunnar Reitan, Bernhard Rikardsen, Ola Strand, Terje Horn Evensen, Vidar Meum, Asbjørn Wikestad og Olav Lie.

Prosedyrer holdes tirsdag 25. januar og eventuelt onsdag 26. januar.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?