Yorkshireskolen 2005

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.

Årets Yorkshireskole går over 2 uker og holdes 30. oktober 12. november 2005 i England.

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Det kan være

  • tillitsvalgte i internasjonale konsern
  • tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser
  • tillitsvalgte på arbeidsplasser hvor engelsk er arbeidsspråk
  • tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid
  • tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover

Målet med kurset er at deltakerne skal få:

  • Muntlig og skriftlig trening i engelsk språk
  • Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk
  • Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England
  • Muligheten til å sammenlikne norske og engelske forhold
  • Oppleve et engelsk sosialt- og kulturelt miljø

Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

Uke 1 foregår på språkskolen i York, hvor deltakerne får intensiv språkundervisning i små grupper. Vektlagt blir konversasjon og ord og uttrykk som er sentrale i fagbevegelsen. Deltakerne får trening i å presentere seg selv, sine organisasjoner og sitt arbeid. Det er lagt opp til møter med tillitsvalgte lokalt for å få trening i å gjennomføre samtaler/intervjuer med engelskspråklige kollegaer. I tillegg er det satt av tid til pararbeid. Hvert par jobber med et utvalgt emne som de forbereder under York-uka gjennom selvstudier og stoffinnsamling.

Uke 2 er på studiesenter i Bradford. Her fordyper deltakerne seg i sine utvalgte emner gjennom feltarbeid i lokalmiljøet og intervjuer med lokale tillitsvalgte. Funnene blir sammenfattet i en rapport som presenteres skriftlig og muntlig. Deltakerne får veiledning men ingen direkte språkundervisning i løpet av denne uka.

Deltakerne bor i engelskspråklige hjem under oppholdet i York og på hotell i Bradford.

Søknadsfristen for skolen er satt til 29. april 2005.

Har du spørsmål eller ønsker å søke, ta kontakt med Josephine Bakke, [email protected], eller Mike Barker, [email protected]

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?