Lønnsjusteringer i forbindelse med garantiordningen

Det ble tirsdag 1. mars ført forhandlinger med SAMFO vedrørende garantiordningen.

Resultatet ble et tillegg på trinn 6 på kroner 449,- per måned (tilsvarende kroner 2,76 per time). Ny minstelønnssats på trinn 6 er fra 1. februar 2005 kroner 20.537,-.

I tillegg er det enighet med SamFo om at følgende endringer gjennomføres i det stillingsvurderte lønnssystemet:

Lønnstrinn 6 – 19 heves med kroner 449,- per måned
Lønnstrinn 20 heves med kroner 179,- per måned
Lønnstrinn 21 forblir uendret

Dette er et godt resultat som bør gi grunnlag for verveaktiviteter innen SAMFO-området. Organisasjonsgraden har den siste tiden sunket her, noe alle bør bidra til å rette på!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?