Underskrifts- og e-postaksjon

En melding via HKs nettsider sendes til den politiske ledelsen i departementet, og registreres samtidig som en underskrift på HKs underskriftsaksjon. Underskriftsskjemaene kan du laste ned i menyen til høyre! Du skriver også under på skjemaet ved å sende en e-post!

Mens e-postaksjonen pågår kontinuerlig fram til den 15. mai, vil underskriftene overleveres statsråden annen pinsedag den 16. mai.

ETTERSOM KKD HAR GJORT OM VEDTAKET ER DENNE E-POSTAKSJONEN NÅ STENGT!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?