Enighet for Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Det ble 12. mai enighet med AAF om mellomoppgjøret for ansatte innen Jernbanepersonalets Bank og Forsikring.

Enigheten betyr at det med virkning fra 1. mai 2005 gis et generelt tillegg på 1,3%, minimum kroner 4 500,-.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?