Kontakt med delegasjonen

Under kongressen vil naturlig nok mye av arbeidet foregå i salen og delegasjonen vil av den grunn være utilgjengelig.

Ønskes kontakt med delegasjonen kan denne rettes til informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær som vil sørge for å videreformidle beskjeder.

Delegasjonen vil ha daglige lunsjmøter, fortrinnsvis klokken 13.00 til 15.00.
Kontakt kan også sendes til forbundets faks: 23061206. Merk faksen Kongress

Oversikt over delegasjonen finner du her.

Ove Magnus Halkjær
Telefon 90854418 / 23061214
[email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?