Forsvar ansattes rett til fritid og et sosialt liv!

I 2003 bestemte Stortinget at butikkene kan ha åpent til alle døgnets tider seks dager i uken. Dette har ført til at ansatte innenfor varehandelen har fått redusert sine muligheter til fritid og et sosialt liv ved siden av jobben. Normalarbeidsdagen blir gradvis undergravet og svekket.

HK krever at alle ansatte sikres rett til fritid og et sosialt liv. Normalarbeidsdagen må forsvares og arbeid på natten (etter kl. 21.00) må begrenses!

 
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?