Medlemstallet stabilt

Medlemstallet i HK ligger fortsatt stabilt på tett oppunder 60.000 medlemmer.

Medlemstallet ved månedsskiftet september / oktober lå på 59 449 medlemmer. Det er en utvikling på 356 flere medlemmer i år. I dette medlemstallet ligger det nå 1 336 studenter.

Det er hittil i år blitt registrert 5 342 nye medlemmer, mens det har blitt meldt ut 4 979 medlemmer.

Hovedårsaken til utmelding er kontingentrestanse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?