Undersøkelse blant medlemmene

4000 HK-medlemmer har blitt bedt om å delta i en stor europeisk undersøkelse om fagorganisering i servicesektoren. De som ennå ikke har besvart skjemaet oppfordres med dette til å sende inn.

Undersøkelsen går på alt fra hvordan man oppfatter servicen i HK til hvordan man benytter sitt medlemskap i forbundet. Og det er viktig at man svarer, siden svarene vil danne grunnlag for hvordan HK skal gi enda bedre service til medlemmene.

Fristen for de som har mottatt skjemaet til å sende inn går ut i disse dager.

Alle som deltar men ennå ikke har svart oppfordres til å sende inn så fort som mulig. For selv om skjemaet kan virke omfattende er det altså viktig!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?