Braathens-rettssaken til Høyesterett

Tirsdag 10. januar klokken 09.15 starter Høyesterett sin behandling av Braathens-saken der 325 tidligere Braathens-ansatte krever å få videreført sin ansettelse i SAS med samme ansiennitet og stillingsprosent som de hadde i Braathens.

Etter at SAS kjøpte Braathens høsten 2001 foretok konsernet i løpet av 2002 en samordning av blant annet bakketjenestene i de to selskapene. Samordningen ble foretatt gjennom en såkalt outsourcing, hvilket gjorde at tidligere Braathens-ansatte mistet både ansiennitet og stillingsprosent ved overgang til SAS.

Saken har vært behandlet i Asker og Bærum tingrett der 40 av saksøkerne fikk medhold. I Borgarting lagmannsrett ble tingrettens dom stadfestet med et knapt flertall på 4 mot 3 stemmer.

-Dersom Høyesterett bestemmer at en slik behandling av ansatte er gyldig, vil konsekvensen være at ansatte i framtida ikke kan regne med å bli behandlet likt dersom virksomheten i det selskapet de jobber i blir overført til et annet selskap, sier HKs 2. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

HK og LO har protestert mot den såkalte outsourcingen og hevdet at overtakelsen av bakketjenestene var en virksomhetsoverdragelse. LOs påstand er at oppsigelsene av de ansatte i Braathens er ugyldige og at rettigheter og plikter de tidligere Braathens-ansatte hadde i Braathens skal overføres til SAS. HK og LO krever dermed at de Braathens-ansatte har krav på ansettelse i SAS med samme stillingsprosent, samme lønn og samme ansiennitet som de hadde i Braathens.

-Når to selskaper slår seg sammen må de ansatte også i framtida kunne være sikre på at alle ansatte i begge selskaper behandles likt, sier Følsvik. Som frykter at konsekvensen av en negativ dom vil være at selskaper i framtida vil kunne omorganisere seg vekk fra lovverkets intensjon om likebehandling av ansatte.

Kontaktpersoner ved spørsmål:

• 2. nestleder i HK Peggy Hessen Følsvik, telefon 23062365/ 48075807

• Faglig sekretær i HK, Egil Chr. Bøckmann, telefon 23061219 / 91553378

• Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?