Velferdskonferansen 2006: “Ny kurs, nye løsninger

 

Aksjonen "For velferdsstaten", som forbundet har sluttet seg til, arrangerer "Velferdskonferansen 2006 – Ny Kurs, nye løsninger, 6.-7. mars i Oslo Kongressenter.

Programmet for konferansen er omfattende og spenner fra innledninger på generelle spørsmål til seminarer lagt opp omkring egne emner med kjente kapasiteter som innledere.

Programmet for konferansen er å finne på hjemmesiden til "For Velferdsstaten" – www.velferdsstaten.no – og påmelding kan gjøres direkte på nettet. Påmeldingsfrist er 15. februar.

Se egne linker i høyre marg.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?