Forhandlingsstart Nor-Cargo

Tarifforhandlingene for de ansatte i Nor-Cargo starter fredag 21. april 2006 klokken 12.30 i Nor-Cargos lokaler.

Området omfatter vel 200 HK-medlemmer som så langt har vært en del av Standardoverenskomsten med NHO.

Det er i forbindelse med Postens oppkjøp av Nor-Cargo at bedriften har byttet arbeidsgiverforening. Det skal derfor for første gang føres lønnsforhandlinger som en del av tariffoppgjøret med arbeidsgiverforeningen NAVO i denne virksomheten.

Det vil bli ført helt selvstendige forhandlinger direkte med NorCargo. Forhandlingene vil på samme tid omfatte Nor-Cargo Holding, Nor-Cargo AS og Nor-Cargo Thermo AS.

På grunn av overgangen til ny overenskomst vil man i forhandlingene ta utgangspunkt i de avtalene de ansatte tidligere har vært omfattet av, altså Standardoverenskomsten med NHO og alle tidligere særavtaler. Målet er å få videreført disse bestemmelsene.

HK møter i forhandlingene med landsutvalget for Nor-Cargo som består av tillitsvalgte fra alle bedriftene.

Videre løp
NAVO-oppgjøret er ellers delt inn i flere forhandlingsrunder, der A-delen forhandles sentralt mellom partene. A-delen ble sluttført rett før påske med et generelt tillegg på kr 1950,- til alle.

B-dels forhandlingene i den enkelte virksomhet er neste fase, som med dette er startet for Nor-Cargo sin del.

Siste frist for partene i Nor-Cargo er å bli enige i B-dels forhandlingene er 28. april 2006. Blir man ikke enige innen den tid, kan partene be om bistand fra LO Stat og NAVO.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?