Brudd med NHO Luftfart

Det ble brudd med NHO Luftfart i forhandlingene om Luftfartsoverenskomsten i kveld tirsdag 23. mai. Bruddet kom rundt klokken 19.00. Uenighet om økonomi, bestemmelser om inn- og utleie av arbeidskraft og egne bestemmelser om fagbrev er hovedgrunnen til bruddet.

-Jeg syns det er synd vi ikke maktet å komme til enighet gjennom forhandlinger. Vi har hatt en god dialog med motparten i de to dagene forhandlingene har pågått, sier 2. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Forhandlingene går nå til mekling. HK vil komme tilbake med mer informasjon så snart meklingsdato er fastsatt.

Uenighet om økonomi
På økonomidelen hadde Handel og Kontor i Norge i tillegg til det generelle tillegget fremmet krav om en satsøkning på minste månedsfortjeneste. Kravet her var i tråd med hva HK har fremforhandlet på andre områder.

I tillegg fremmet HK krav om et eget kompensasjonstillegg. Dette kravet skyldes at flere grupper innen området har hatt en reallønnsnedgang de siste årene. HK anser at dette etterslepet i lønn nå må hentes inn.

NHO Luftfart kunne ikke imøtekomme disse kravene og kom heller ikke med noe tilbud før bruddet.

Inn- og utleie
Heller ikke bestemmelser som regulerer bedriftens bruk av inn- og utleie av arbeidskraft ble partene enige om. Disse bestemmelsene har andre forbund fått gjennomslag for i en rekke andre avtaleområder. Å få slike bestemmelser inn i HKs overenskomst er særskilt aktuelt innen luftfarten.

-Jeg konstaterer at det ser ut til å være vanskelig for NHO å ta disse bestemmelsene inn i tariffavtaler der de er spesielt viktige, sier Følsvik. NHO har allerede tatt inn de bestemmelsene vi ønsker i andre avtaler, også innen luftfarten. Blant annet i Fellesforbundets overenskomst. Det burde være en selvfølge at det samme skal gjelde HKs medlemmer.

Lærlinger
Heller ikke når det gjaldt bestemmelser om lærlinger og egne fagbrevtillegg kunne partene enes.

HK vil varsle Riksmeklingsmannen om bruddet i morgen 24. mai. Datoen for meklingen bestemmes deretter av Riksmeklingsmannen. Vi vil komme tilbake med informasjon straks der er avklart hvilke bedrifter plassoppsigelsen omfatter.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?