Enstemmig anbefalt forslag

Det ble enighet i forhandlingene med NHO om Standardoverenskomsten i natt klokken 01.00. En kraftig heving av lønnssatsene er det viktigste resultatet. -Dette er et oppgjør som i stor grad treffer kvinner og spesielt lavlønte kvinner, sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi
Det er enighet om kroner 1,- i generelt tillegg per time (162,50 per måned for heltidsstillinger). Satsene heves som følger:

• lønnsgruppe 1 ungdom under 18 år. Her heves satsen med 796,- per mnd
• lønnsgruppe 1 over 18 heves satsen med 929,- per mnd
• Satsene i lønnsgruppe 2 heves med 958,- per mnd
• Satsene i lønnsgruppe 3 heves med 1012,- per mnd
• Satsene i lønnsgruppe 4 heves med 1072,- per mnd

Hevingen av satsene inkluderer det generelle tillegget.

Lokale forhandlinger
Når det gjelder bestemmelsene i Standardoverenskomstens § 10 lokale forhandlinger, er det foretatt omfattende endringer her. Blant annet er det kommet nødvendige avklaringer i forhold til hva som skal tas opp før og under forhandlingene. Det er også kommet inn en mye klarerere prosessbeskrivelse for lokale lønnsforhandlinger. Målet er at denne bestemmelsen skal være et bedre hjelpemiddel for partene i forhandlingene.

Grunnlaget for individuell lønnsvurdering er klargjort bedre enn tidligere.

Sosial dumping
Her presiserer partene at det er viktig å arbeide for at bedriftene skal være seriøse og attraktive. Partene er opptatt av å hindre urimelige arbeidsvilkår / sosial dumping.

Annet
• En bestemmelse om avlønning av ansatte med nedsatt arbeidsevne som dessverre har vært gjenstand for misbruk i flere bedrifter, er blitt fjernet.
• Bestemmelsen som omhandler betaling for vikariat i høyre stilling er noe forbedret.

AFP
Vedrørende AFP viser partene til brevet fra statsministeren til Fellesforbundet og Norsk Industri. Her heter det at regjeringen vil fortsette å gi sitt økonomiske bidrag til 62- og 63-åringer frem til 2010. Dette betyr at ordningen videreføres uendret de neste fire årene.

Uravstemningsfrist
Resultatet går nå ut til uravstemning blant medlemmene. Partene er enige om en gjensidig svarfrist til onsdag 14. juni.

Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja til oppgjøret.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?