Forhandlingsstart Coop Norge AS m/ fl.

Det er forhandlingsstart mellom Handel og Kontor i Norge og SAMFO om overenskomsten for Coop Norge AS m/fl. i dag mandag 22. mai. Det er satt av tid fram til onsdag for forhandlingene.

Hovedsaklig er lønn, skiftbestemmelser og uttelling for kompetanse viktig i de kommende forhandlingene. HK ønsker en lønnsutvikling i tråd med sammenlignbare grupper i bransjen. Det foreslås også nedsatt et eget lønnssystemutvalg for de neste to årene.

Skiftbestemmelser vil også være tema for forhandlingene. HK mener dagens bestemmelser om skift er alt for begrensende og uklare. HK ønsker at flere skal omfattes av skiftgodtgjørelsen.

Videre har HK flere krav knyttet til kompetanse. Dette gjelder spesielt krav om opprettelse av et eget kompetansefond. Målet er at fondet skal kunne gi utdanningsstøtte til HK-medlemmer som tar etter- og/eller videreutdanning ved offentlige eller private utdanningsinstitusjoner.

Noe over 1000 medlemmer er omfattet av overenskomsten, hvor de ansatte i hovedsak jobber innen Coops grossistledd.

Forhandlingsleder er faglig sekretær Geir Høibråten.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?