Forhandlingsstart Medieoverenskomsten

Det er forhandlingsstart for Medieoverenskomsten med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i dag 18. mai. Forhandlingene starter klokken 13.00 og det er satt av tid fram til i morgen for forhandlingene, men et brudd kan komme innen den tid.

Fra før har det vært brudd i forhandlingene med MBL mellom blant annet NJ, Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund. Pensjonskravet fra HK er samkjørt med disse forbundene i tillegg til YS-forbundet Parat som også starter forhandlingene i dag.

Det er MBLs bastante nei til tariffesting av tjenestepensjon som er hovedgrunnen til bruddene.

HKs forhandlingsleder Bjørn Mietinen sier likevel til HK-Nytt før forhandlingene at han er ved godt mot og at han ikke vil skue til de andre forbundene som har brutt sine forhandlinger.

Hovedkravene fra HK oppsummerer Mietinen i penger og pensjon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?