Forhandlingsstart Standardoverenskomsten med NHO

Det er forhandlingsstart med NHO om Standardoverenskomsten i dag 2. mai. Økonomispørsmålet vil også i år som i 2004 stå sentralt.

Sentralt i forhandlingene vil altså først og fremst spørsmålet om økonomi være. Både en betydelig heving av garantilønnssatsene og et generelt tillegg. Det vil også bli reist forslag som sikrer lokale tillegg slik at bestemmelsene om individuell lønnsvurdering blir håndhevet i den enkelte bedrift.

HK ønsker også en klarere uttelling for fagbrevtillegg inn i overenskomsten.

I tillegg reises det krav om bestemmelser som sikrer de tillitsvalgte innflytelse over innleie av arbeidskraft fra bemanningsselskap.

2 ukers lønnet pappapermisjon er blitt vanlig også innen andre NHO-avtaler, og HK ønsker også dette inn i Standardoverenskomsten.

HK har foran forhandlingene forslag om en avsetningsordning til stipend for etter- og videreutdanning for HKs medlemmer innen Standardoverenskomsten. Fondet skal disponeres og styres av HK, og brukes helt og holdent til utdanning.

Og også her vil innflytelse over OTP lokalt mht. ytelser, innretning, forvaltning og uføredel være tema i forhandlingene.

Det er satt av tid både i dag tirsdag og i morgen onsdag 3. mai. Mandag 8. mai er holdt av som avsluttende forhandlingsdato hvis man ikke blir enige til 3. mai.

Vi vil komme tilbake med informasjon straks det foreligger en avklaring i forhandlingene.

Standardoverenskomsten er HKs tredje største avtaleområde. Vel 3.700 av HKs medlemmer er omfattet av denne avtalen. Flere andre forbund velger også å følge Standardoverenskomsten mellom HK/NHO.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?