HK varsler sympatistreik

Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) har varslet lockout fra og med 12. juni. LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK) har i solidaritet med øvrige ansatte i finansnæringen varslet sympatistreik fra samme dato.

Handel og Kontor i Norge og Norsk Post- og kommunikasjonsforbund har i møte med FA 18. mai varslet sympatistreik for til sammen 1657 medlemmer fra 12. juni. – HK og Postkom ønsker å stå solidarisk med øvrige finansansatte. En tariffestet tjenestepensjon vil gi de ansatte innflytelse over egne pensjonsordninger. Dette er et rettferdig krav.

Bakgrunn
Det var onsdag 3. mai at forhandlingene mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) brøt sammen. Finansforbundet ble møtt med en total avvisning av hovedkravet: En tariffesting av tjenestepensjoner og personalforsikringer for de ansatte. Dette er et krav HK og Postkom også har fremmet i sine siste forhandlinger og HK gir derfor Finansforbundet solidarisk støtte ved å varsle sympatistreik.

Det er begjært mekling mellom FA og Finansforbundet den 30. og 31. mai. Finansforbundet har varslet plassfratreden for 6020 medlemmer i forsikringsselskaper fra 1. juni dersom det ikke blir enighet i meklingen.

Arbeidsgiverne har nå varslet lockout. Varselet ble gitt fredag 12. mai etter at Finansforbundet samme dag varslet Riksmeklingsmannen og arbeidsgiverne om ytterligere plassoppsigelse for 1573 medlemmer i 76 Terra-banker. Det vil si at dersom det blir streik fra 1. juni, vil streiken trappes opp med streik, lockout og sympatistreik fra 12. juni.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?