Forhandlingsstart Bensinoverenskomsten

Det er forhandlingsstart med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) om Bensinoverenskomsten i dag torsdag 15. juni. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Handel og Kontors krav foran disse forhandlingene er for en stor del av økonomisk art. En vesentlig heving av lønnssatsene vil bli krevd og en forbedring av ubekvemstilleggene i bransjen samt klargjøring og forbedring av arbeidstidbestemmelsene.
Det blir utveksling av krav mellom partene ved forhandlingsstart.

Noe over 600 av HKs medlemmer er omfattet av overenskomsten. De aller fleste av disse jobber på bensinstasjoner. I 2004 endte forhandlingene her med brudd og mekling.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?