HK i sympatistrek fra 12. juni

Meklingen mellom Finansforbundet (YS) og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) brøt sammen klokken 03.00 natt til i dag 1. juni. 6.020 av Finansforbundets medlemmer innen forsikring er dermed i streik.

Det er i hovedkravet om en tariffesting av tjenestepensjonsordningene og personalforsikringene at arbeidsgiverne ikke vil imøtekomme de ansattes krav. Finansforbundet og HK ønsker medbestemmelse og innflytelse over disse ordningene. Dette kravet avviser arbeidsgiverne helt.

Fra 12. juni trappes konflikten opp. Da tar Finansforbundet ut 1.573 medlemmer i streik i Terra-bankene (76 sparebanker). Arbeidsgivernes reaksjon er å gå til lockout fra samme dag, noe som innebærer at øvrige medlemmer i bank og forsikring og BBS blir utestengt fra arbeidsplassen.

HK har sammen med Postkom varslet sympatistreik for sine medlemmer innen finanssektoren fra samme tid. Til sammen er 1.023 HK-medlemmer omfattet av sympatistreiken fra 12. juni.

HKs varsel om sympatistreik gjelder samtlige medlemmer omfattet av Sentralavtalen mellom HK og Finansnæringens Arbeidsgiverforening.

Det vil foreligge løpesedler, streikevester etc. for HKs medlemmer til den 12. juni.
Det samme gjelder praktisk informasjon om opptreden under streik o.l.

HKs varsel om sympatistreik omfatter HK-medlemmer i følgende banker/finansinstitusjoner:
SpareBank 1, 0106 OSLO
SpareBank 1 Midt-Norge, 7467 TRONDHEIM
Sparebanken Vest, 5020 BERGEN
SpareBank 1 SR-Bank, 4001 STAVANGER
Rygge-Vaaler Sparebank, 1501 MOSS
Halden Sparebank, 1751 HALDEN
SpareBank 1 Kongsberg, 3604 KONGSBERG
Gjerpen og Solum Sparebank, 3701 SKIEN
Sparebanken Grenland, 3901 PORSGRUNN
SpareBank 1 Nordvest, 6501 KRISTIANSUND N
SpareBank 1 Nord Norge, 9298 TROMSØ
SpareBank 1 Gran, 2750 GRAN
SpareBank 1 Gudbrandsdal, 2640 VINSTRA
SpareBank 1 Hallingdal, 3571 ÅL
Nøtterø Sparebank, 3106 TØNSBERG
SpareBank 1 Vestfold, 3201 SANDEFJORD

Totalt 1.023 medlemmer er omfattet av varselet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?