Meklingsstart Luftfartsoverenskomsten

Det er meklingsstart med NHO Luftfart om Luftfartsoverenskomsten i dag klokken 11.00. Partene har frist for å komme til enighet klokken 24.00. Oppnås ikke enighet, betyr det streik fra arbeidstidens start i morgen 8. juni.

HK har foran meklingen varslet streik for 160 medlemmer i SAS Cargo, Norwegian, Sandefjord Lufthavn Torp, Servisair, SGS i Kristiansand og Ålesund. De fleste medlemmene som er tatt ut i første streikeuttak arbeider innen kundesenter, trafikkavdelinger/bakketjenester og flyfrakt.

På økonomidelen hadde Handel og Kontor i Norge under forhandlingene i tillegg til det generelle tillegget fremmet krav om en satsøkning på minste månedsfortjeneste. Kravet her var i tråd med hva HK har fremforhandlet på andre områder.

I tillegg fremmet HK krav om et eget kompensasjonstillegg. Dette kravet skyldes at flere grupper innen området har hatt en reallønnsnedgang de siste årene. HK anser at dette etterslepet i lønn nå må hentes inn.

NHO Luftfart kunne ikke imøtekomme disse kravene og kom heller ikke med noe tilbud før bruddet som kom 23. mai.

Heller ikke andre sentrale krav under forhandlingene kom NHO Luftfart i møte. Dette gjelder blant annet bestemmelser som regulerer bedriftens bruk av inn- og utleie av arbeidskraft og bestemmelser om lærlinger og egne fagbrevtillegg.

Når det gjelder bestemmelser som regulerer bedriftens bruk av inn- og utleie av arbeidskraft har NHO allerede tatt inn de bestemmelsene HK krever i andre avtaler, også innen luftfarten. Blant annet i Fellesforbundets overenskomst.

En konflikt der HKs medlemmer er tatt ut i streik, vil skape store problemer for trafikkavviklingen. HK har varslet et bredt uttak og vil ramme flere bedrifter. Dette gjelder for Norwegian, flere utenlandske flyselskap håndtert av Servisair, Ryanair ved Sandefjord Lufthavn, samt SAS Braathens i Kristiansand og Ålesund.

HK har i denne sammenhengen felles meklingsinnspurt med Parat (tilsluttet YS) med frist for enighet klokken 24.00. Parat har på sin side varslet streik innen Widerøe.

Vi vil komme tilbake med en statusrapport rundt midnatt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?