Enighet med BBF

Det ble i natt enighet mellom Handel og Kontor i Norge og Bensinforhandlernes Bransjeforening om Bensinstasjonoverenskomsten. -Jeg håper at vi med dette oppgjøret har lagt grunnlaget for at vi i løpet av de kommende to år kan komme opp på et tilfredsstillende nivå, sier forhandlingsleder Geir Høibråten.

Dette er de viktigste punktene man er blitt enige om:

Økonomi:
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,- (kroner 162,50 per måned).

Med virkning fra 1. april gis følgende tillegg på timesatsene
inkludert det generelle tillegget:

Kategori I   Ledende personell:    kroner 4,-
Kategori II   Butikkpersonell:    kroner 4,-
Kategori III  Kiosk- og kassaekspeditør:  kroner 4,50
Kategori IV  Arbeidstakere under 18 år:  kroner 2,-
Kategori V   Servicepersonell:    kroner 4,-

Disse lønnssatsene vil reguleres med ytterligere kroner 1,- fra 1. desember 2006.

Det er i tillegg til dette inntatt bestemmelser om at det i 2007 uavhengig av mellomoppgjøret for øvrig skal forhandles om en ytterligere økning av lønnssatsene.

Ansiennitetsskalaen reguleres fra 1. desember slik at trinn 10 utgår.
Ved 6 år heves den til kroner 21,-.

UB-satsene heves med kroner 1,- fra 1. desember 2006.

Matpengesatsen økes til kroner 67,-.

Betaling for overtidsarbeid
Bestemmelsene forbedret slik at det nå gis:
• 50% for overtidsarbeid på virkedager i tiden mellom 06.00 og 21.00.
• 100% for overtidsarbeid på virkedager mellom 21.00 og 06.00, og på søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstidens slutt.

Lærlinger
Det gis nå fri uten lønnstrekk ved prøveavleggelse for lærlinger. Mellom arbeidstidens slutt og undervisningens start heter det nå også at det skal være minst to timer når ansatte tar relevant fagbrev etter opplæringslovens § 3-5.

Arbeidstid
Det er enighet om at den daglige effektive arbeidstiden som hovedregel skal avvikles sammenhengende.

Annet
Det er flere endringer, du kan lese disse ved å logge på og laste ned meklingsmannens skisse som du finner i høyre marg.

Alle medlemmer vil bli tilskrevet med fullstendig gjennomgang av alle endringer av overenskomsten i forbindelse med uravstemningen.

Uravstemning
Meklingsforslaget går nå ut til uravstemning med enstemmig anbefaling fra forhandlingsutvalget om å stemme ja. Fristen for å stemme er satt til onsdag 27. september klokken 15.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?