Mekling på overtid

Det blir mekling på overtid for Butikkoverenskomsten NHO/HK. Inntil det foreligger en avklaring i meklingen skal medlemmer omfattet av streikeuttaket møte på jobb som vanlig.

Partene har ved midnatt meklet i 12 timer og funnet grunn til å fortsette meklingen på overtid. Vi vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger en avklaring.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?