Rikslønnsnemndas kjennelse

HK har med dette lagt ut hele Rikslønnsnemndas kjennelse. Flertallet i Rikslønnsnemnda uttaler at de ikke anser det som nemndas oppgave å ta stilling til hvorvidt pensjonsordninger skal være gjenstand for forhandlinger mellom partene.

I Rikslønnsnemnda møtte Trine Lise Sundnes fra LO uten stemmerett.

I kjennelsen påpeker Sundnes (side 44) at tjenestepensjon er en viktig del av ansattes lønns- og arbeidsvilkår og at det derfor er viktig at det utvikles mekanismer som gir de ansatte innflytelse på hvordan tjenestepensjoner opprettes og håndteres.

Du laster ned dokumentet i pdf-format ved å klikke på linken til høyre.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?