Enighet med Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Etter forhandlinger 8. september oppnådde HK enighet med jernbanepersonalets Bank og Forsikring. Uravstemningsfristen er 25. september.

Partene ble enige om en ramme på 3,75 %, og et lønnstillegg til alle på 3%, dog minimum kroner 10 000,-. Tillegget gis med virkning fra 1. mai.

Lønnsgruppe 1 ble fjernet fra lønnsbestemmelsene, og alle ansatte lønnet i lønnsgruppe 1 overføres til lønnsgruppe 2. Ved overføringen til ny lønnsgruppe skal det innplasseres ett lønnstrinn over plassering i lønnsgruppe 1.

Alle kravene på morte velferdspermisjoner ble innfridd:
Permisjon med lønn inntil to dager ved planleggingsdager i barnehage, SFO og barneskole under forutsetning at arbeidstaker varsler arbeidsgiver så snart tidspunkt for planleggingsdager er kjent. Tidligere var dette forhold som kun ga rett til permisjon uten lønn.

Det gis permisjon for å følge barn under 16 år til lege eller tannlege. Tidligere gjaldt bestemmelsen for barn under 12 år.

Det gis permisjon i forbindelse med reise og opphold for adopsjon i utlandet i inntil to uker, og disse dagene kommer i tillegg til totalramma for korte velferdspermisjoner på to uker.

Du kan laste ned hele medlemsinformasjonen ved å klikke på link i høyre meny. Her kan du også laste ned protokollen. Informasjon vil komme opp på stemmesiden for deg som logger på for å stemme.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?