Enighet om Taxioverenskomsten.

Det blir ingen streik om Taxioverenskomsten. Meklingsmannen har etter 13 timers mekling kommet fram til en anbefalt skisse mellom partene.

De viktigste delene av skissa er som følger:

Det er kommet inn egne bestemmelser om fagbrevtillegg på kroner 7.- per time. Faget service og samferdsel vil nå bli regnet som relevant fagbrev her,

Når det gjelder lønn gis det et generelt tillegg på kroner 1,- per time fra 1. april 2006.
Det gis i tillegg et utjevningstillegg på kroner 1,- per time fra 1. april 2006.

Minstelønnssatsen i overenskomsten heves med kroner 1.072,50 (inkludert det generelle tillegget) og ny sats blir etter dette 18.656,-

Partene er enige om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger innenfor rammen av 1,5 % av lønnsmassen per 1. august. Kriterier for fordeling av lokale tillegg skal være ansiennitet, og stillingens ansvars- og arbeidsområde.

Partene skal nå jobbe med et nytt lønnssystem fram til 1. april 2007.

Meklingsforslaget går nå til uravstemning med frist for HK-medlemmene å stemme 9. oktober. Partenes gjensidige svarfrist til meklingsmannen er 10. oktober.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?